Giới thiệu CUKTECH

Năm 2016, CUKTECH được thành lập, đến năm 2022, CUKTECH sáp nhập với đội ngũ cốt lõi của ZMI. CUK trong CUKTECH đại diện cho sự công nhận mạch Cuk – một kiểu mạch chuyển đổi DC-DC đặc biệt do Slobodan Čuk đề xuất năm 1976. Hiệu suất cao, dao động thấp và tính linh hoạt của mạch Cuk hoàn toàn phù hợp với nhu cầu hiện đại về sử dụng năng lượng hiệu quả.
Hơn 70% nhân viên của CUKTECH dành cho bộ phận Nghiên cứu & Phát triển và Bảo đảm Chất lượng. CUKTECH luôn luôn nghiên cứu, phát triển đổi mới, đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ nghiêm ngặt, và tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu người dùng.
CUKTECH bắt đầu như một công ty OEM và đã tập trung vào việc phát triển các bộ sạc và pin dự phòng trong nhiều năm. Khách hàng của CUKTECH bao gồm các tập đoàn công nghệ quốc tế như LG, Hitachi và XIAOMI. Nhóm cốt lõi của CUKTECH cũng đã điều hành hoạt động của ZMI trong một thập kỷ và đã xây dựng được danh tiếng về chất lượng cao. Hiện tại, hơn 70% nhóm nhân sự của CUKTECH dành cho Nghiên cứu & Phát triển cũng như Bảo đảm Chất lượng. Nhóm của chúng tôi đã vận chuyển hơn 150 triệu đơn vị pin dự phòng và hơn 20 triệu bộ sạc dưới thương hiệu CUKTECH & ZMI, phục vụ các nhãn hiệu như XIAOMI, LG và Hitachi. Ngoài ra, chúng tôi vận chuyển hơn 70 triệu đơn vị pin mỗi năm.
Trao quyền cho các thiết bị của bạn với CUKTECH, một chuyên gia về pin dự phòng và bộ sạc nhanh cấp tiến. Chúng tôi sẽ luôn ưu tiên bộ lưu trữ và cung cấp năng lượng di động hiệu suất cao, Bảo đảm Chất lượng và Nghiên cứu & Phát triển nội bộ.